Digital Flow


In een wereld die sneller dan ooit verandert, waarin technologische en economische mogelijkheden exponentieel groeien, is het belangrijker dan ooit om in beweging te blijven. Voor Realdolmen wordt de Digital Flow
vanaf 2019 het nieuwe normaal.


Digital Flow


In een wereld die sneller dan ooit verandert, waarin technologische en economische mogelijkheden exponentieel groeien, is het belangrijker dan ooit om in beweging te blijven. Voor Realdolmen wordt de Digital Flow vanaf 2019 het nieuwe normaal.

Digital Flow, voorbij digitale transformatie


Digital Flow, voorbij digitale transformatie

Digital Flow is voor ons de opvolger van dé Digital Transformation, waar iedereen het vandaag nog altijd over heeft. In dat kader starten sommige organisaties in isolatie van elkaar het ene digitale project na het andere op, terwijl andere organisaties dan weer verlamd geraken door de onzekerheid en te weinig doen. Als antwoord op de vraag of die bedrijven dan de gewenste resultaten bereiken komt zeer dikwijls het antwoord “onduidelijk” of zelfs “niet echt”.

Waarom? Al te vaak worden digitale projecten gezien als een losstaande projecten, op een apart spoor, parallel met de dagelijkse 'business-as-usual'-activiteiten. Het is perfect ok als organisatie om op verschillende snelheden te werken, maar op een bepaald punt moeten de verschillende sporen opnieuw samenkomen, op regelmatige basis, voor al het personeel binnen de organisatie en niet enkel voor een selecte groep. Het digitale blijft dus veel te dikwijls gereduceerd tot een zijspoor en kan zo eigenlijk niet de gewenste resultaten opleveren.

De laatste jaren is Digitale Transformatie een modewoord én containerbegrip geworden en hoewel elk bedrijf zal zeggen er mee bezig te zijn, merken we dus dat de interne en externe appreciatie ervan, alsook de graad van succes zeer uiteenlopend is. Bij Realdolmen praten we dus niet meer over digitale transformatie, want hierin zit impliciet vervat dat er een begin en een einde is. We praten vanaf nu enkel nog over een continue digitale flow, een verhaal zonder einde, zonder startpunt of eindmeet, die vandaag met morgen verbindt.

Voor Realdolmen en zijn klanten wordt de Digital Flow vanaf 2019 het nieuwe normaal.

 

 

 

Digitaal Leiderschap

Digital_Leadership.png

Het verankeren van verandering wordt meer en meer een zaak van cultuur en verandering bij de mensen realiseren. Daardoor wordt als drijvende kracht achter digitale verandering steeds minder gekeken naar de CIO en CDO, maar een MIT Sloan Management Review studie toont aan dat het vaker de CEO is die hierin de leiding neemt (41%, komt van 22%) versus de CIO (nu nog slechts 16%, komt van 23%).

Digitale Attitude

Digital_Attitude.png

Bij veel organisaties falen digitale veranderingsinitiatieven omdat enerzijds de betrokken mensen de nodige vaardigheden ontbreken en anderzijds de omgeving de verandering zelf niet bevordert. Momenteel staat het gebrek aan personeel met de juiste vaardigheden in de top vijf van obstakels voor digitale transformatie en dit wordt door 39% van de organisaties gerapporteerd.

Even belangrijk en ook ironisch gezien de focus op digitale transformatie door het leiderschap van tegenwoordig, weet het merendeel van de medewerkers meestal niet wat de plannen van hun organisatie zijn. Een gerenommeerde studie toont aan dat transformatie 5,8 keer meer kans van slagen heeft wanneer de CEO een "overtuigend, hoog niveau veranderingsverhaal" communiceerde.

Digitale Uitvoering

Digital_Execution.png

Organisaties worstelen met de integratie van hun gefragmenteerde digitale initiatieven. Het hoge mislukkingspercentage van grote technologie- en bedrijfsinitiatieven blijft vandaag nog steeds actueel (ongeveer 70% van alle veranderingsinspanningen, niet alleen de digitale). Uit gegevens blijkt echter dat maar liefst 85% van alle beslissingsnemers van bedrijven geloven dat ze nog ongeveer twee jaar hebben om hun initiatieven beter te integreren.

Gecoördineerde inspanningen in de hele organisatie om consistentie, gedeelde planning, schaalvoordelen en een gemeenschappelijk gegevensmodel te realiseren, zijn essentieel om sneller te werken en betere resultaten te behalen.

Digital Flow Masterclass

De snelste manier om verandering teweeg te brengen, is om te werken met diegenen die het meest geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om dit te doen. Om beter te kunnen slagen, moeten digitale leiders hun geleerde lessen delen en lessen trekken van anderen.Maak kennis met onze Masterclass Digital Flow,
waar we vandaag met morgen verbinden.

Media


Contact


WILT U SAMEN MET ONS BEKIJKEN HOE U IN EEN DIGITAL FLOW KAN KOMEN?

LAAT UW CONTACTGEVENS ACHTER, EN WIJ NEMEN CONTACT OP.